LinkedIn

Tag

המנורה המקושטת

ארוחת ערב ב

ארוחת ערב ב1 הרפתקאותיו של סופר עם גיבורו בכל אותו יום – למעשה מרגע יצירתו – ואן סוולר2 ניהל את עצמו
קרא עוד

רגע הניצחון

רגע הניצחון1 בן גריינג'ר2 הוא חייל מלחמה ותיק בן עשרים ותשע – מה שאמור לאפשר לכם לנחש את המלחמה3. הו
קרא עוד

אין סיפור

אין סיפור1 כדי להימנע מהשלכת ספר זה לפינה נידחת בחדר על ידי הקורא החשדן, אכריז לפני שיהיה מאוחר מדי
קרא עוד

היום בו נחגוג

היום בו נחגוג1 "באזור הטרופי" (כך חובב הציפורים, "נתר־הלאה" ביב2, היה אומר לי) &
קרא עוד