LinkedIn

Category

מחזות וסרטים

העתיד המעצב את ההווה

העתיד המעצב את ההווה המחשבה האנושית בנויה על קו הנע בכיוון אחד – מן ההתחלה, דרך האמצע, אל הסוף. תנוע
קרא עוד

הדוב – בדיחה שהפכה לאהבה

הדוב – בדיחה שהפכה לאהבה עיון במחזה הדוב לאנטון צ'כוב שני אנשים המתנהגים כהפכים מוחלטים מתגלים
קרא עוד

על הבלבול בין ביש מזל לראיית שחורות – עיון ב"על נזקי הטבק" לאנטון צ'כוב

על הבלבול שבין ביש מזל לראיית שחורות עיון בעל נזקי הטבק לאנטון צ'כוב גבר עולה לבמה כדי לשאת נאום בהו
קרא עוד

חוכמת הגניבה

חוכמת הגניבה בעשרת הדיברות, האיסור "לא תגנוב" ממוקם בדיוק באמצע – מתחת לאיסורים "לא ת
קרא עוד

אחריות מוסרית

 אחריות מוסרית "נדמה שאין שאלה חשובה יותר בימינו מאשר שאלת האחריות. זו בעיקרה שאלה מוסרית, כלומ
קרא עוד