LinkedIn

Category

על סיפורים וספרות

מסע האוצר הפנימי

מסע האוצר הפנימי האוצר מתחת לגשר הוא מעשייה ידועה על יהודי שחלם חלום על אוצר ויוצא לחפשו בעיר רחוקה.
קרא עוד

השינוי כדרך חיים

השינוי כדרך חיים "להתקיים משמעותו לגבי בר־דעת להשתנות. להשתנות פירושו להתבגר, להתבגר פירושו להוסיף ו
קרא עוד

ההבדל שבין אהבת אמת לגחמנות מלבלבת

 ההבדל שבין אהבת אמת לגחמנות מלבלבת הסיפור השושנים האדומות של טוניה מאת או. הנרי מתחיל באסון: גשר מת
קרא עוד

על תכונתם המשותפת של פסנתר וזוג גרביוני משי

על תכונתם המשותפת של פסנתר וזוג גרבוני משי "יש מצבים של ייסורי נפש, המשפילים את האדם, אחרים המרוממים
קרא עוד