LinkedIn

Tag

התרנגולת שהטילה ביצי זהב

התנצלות

התנצלות1 הבחור אשר מטאטא את המשרד, מתרגם מכתבים ממדינות זרות, מפענח תקשורת מבוגרי מכללות לעסקים, וכו
קרא עוד