LinkedIn

Tag

שורת אבק הלְבֵנָה

כשעשירים מתחפשים לבני אדם

כשעשירים מתחפשים לבני אדם בן המלך והעני, סיפורו המפורסם של מארק טווין1, מספר על שני נערים – צעיר עני
קרא עוד