LinkedIn

Tag

רשב"ם

על אש ודממה – עיון בפרשת נדב ואביהוא ואליהו בכרמל

על אש ודממה – עיון בפרשת נדב ואביהוא ואליהו בכרמל פרשת חנוכת המשכן מסתיימת בהתגלות אלוהית עוצמתית: &
קרא עוד

בין יעקב לאסתר – על כוחה של כפילות

בין יעקב לאסתר – על כוחה של כפילות הקבלות הן עניין מעניין; כשהן מובאות בהקשר אנשים הנמצאים בסמיכות ק
קרא עוד