LinkedIn

Tag

רמב"ן

בין יעקב לאסתר – על כוחה של כפילות

בין יעקב לאסתר – על כוחה של כפילות הקבלות הן עניין מעניין; כשהן מובאות בהקשר אנשים הנמצאים בסמיכות ק
קרא עוד