LinkedIn

Tag

רבקה מגן

הצמיד של אופירה – עיון ברגישות חברתית ובין־אישית

הצמיד של אופירה – עיון ברגישות חברתית ובין־אישית הצמיד של אופירה מאת רבקה מגן הוא סיפור פשוט לכאורה
קרא עוד