LinkedIn

Tag

פרחי ההיסטוריה

תפוח הספינקס

תפוח הספינקס1 עשרים מילין מחוץ לגן עדן, וחמישה־עשר מילין מעיר הזריחה2, עצר בלדד רוז3, נהג הכרכרה, את
קרא עוד

דלת אי־הרגיעה

דלת אי־הרגיעה1 ישבתי שעה בשמש, בחדר העורך של שבועון חצוצרת מונטופוליס2. אני הייתי העורך. קרני הזעפרן
קרא עוד

האב האובד

האב האובד אל משרדו של עורך עיתון בעיירה קטנה ושכוחת אל, נכנס יום אחד זקן תימהוני המבקש לגולל את סיפו
קרא עוד