LinkedIn

Tag

מרים ילן שטקליס

סיפור ילדים

סיפור ילדים סיפור יכול להיות הרבה דברים עבור הרבה אנשים: עיבוד חוויה, הנצחה של זיכרון או אירוע, ביטו
קרא עוד

הילדות בעיניים שונות: קריאה ב"ילדה בודדה" למרים ילן שטקליס ו"כובע קסמים" ללאה גולדברג

הילדות בעיניים שונות: קריאה בילדה בודדה למרים ילן שטקליס וכובע קסמים ללאה גולדברג על פי רוב, תקופת ה
קרא עוד