LinkedIn

Tag

כרובים ומלכים

שועל בבוקר

שועל בבוקר1 קורליו2 התרווח, באמצעו של יום חם, כמו יופי ריקני הרובץ בהרמון מוגן. העיר השתרעה לשולי הי
קרא עוד

הורד של דיקסי

הורד של דיקסי1 כאשר יוסד כתב־העת הורד של דיקסי על ידי חברת מניות2 בעיר טומס, ג'ורג'יה3, לא היה אלא מ
קרא עוד