LinkedIn

Tag

ישפה

דמא בן נתינה – כיבוד הורים כביטוי לעוצמה אישיותית

דמא בן נתינה – כיבוד הורים כביטוי לעוצמה אישיותית המציאות האנושית, לא רק העכשווית, מושתת בבסיסה על ח
קרא עוד