LinkedIn

Tag

חקירה פילוסופית אל תוך מקורות רעיונותינו על אודות הנשגב והיפה

כלל אומלל

 כלל אומלל1 תמיד טענתי, והצהרתי מפעם לפעם, שאשה אינה תעלומה; שגבר יכול לחזות, לפרש, להכניע, לקלוט ול
קרא עוד