LinkedIn

Tag

אן האת'וויי

העתיד המעצב את ההווה

העתיד המעצב את ההווה המחשבה האנושית בנויה על קו הנע בכיוון אחד – מן ההתחלה, דרך האמצע, אל הסוף. תנוע
קרא עוד

חוכמת הגניבה

חוכמת הגניבה בעשרת הדיברות, האיסור "לא תגנוב" ממוקם בדיוק באמצע – מתחת לאיסורים "לא ת
קרא עוד