LinkedIn

Tag

משתגעים מאהבה

על תכונתם המשותפת של פסנתר וזוג גרביוני משי

על תכונתם המשותפת של פסנתר וזוג גרבוני משי "יש מצבים של ייסורי נפש, המשפילים את האדם, אחרים המרוממים
קרא עוד