LinkedIn

Tag

למרי הייתה כבשה קטנה

רגע הניצחון

רגע הניצחון1 בן גריינג'ר2 הוא חייל מלחמה ותיק בן עשרים ותשע – מה שאמור לאפשר לכם לנחש את המלחמה3. הו
קרא עוד

המנורה המקושטת

המנורה המקושטת1 כמובן ישנם שני צדדים לשאלה. הבה נסתכל על הצד האחר. פעמים רבות אנו שומעים כי מדברים ע
קרא עוד