LinkedIn

Tag

הצד האשם – טרגדיה של הצד המזרחי

ערפל בסנטוני

ערפל בסנטוני1 הרוקח מסתכל במבט חד בפנים החיוורים, המוסתרים למחצה בצווארון מעיל משוך מעלה. "עדיף שלא
קרא עוד