LinkedIn

Tag

המלך קופטואה והעוזרת הקבצנית

המנורה המקושטת

המנורה המקושטת1 כמובן ישנם שני צדדים לשאלה. הבה נסתכל על הצד האחר. פעמים רבות אנו שומעים כי מדברים ע
קרא עוד