LinkedIn

Category

על סיפורים וספרות

מעגלים קשים

מעגלים קשים החיים בנויים ממעגליות חוזרת ונשנית של בעיות. דפוסי התנהגויות שאינם מתוקנים הופכים לתבנית
קרא עוד

המבקר המוסרי

המבקר המוסרי "היה היה פעם צייר אמן. צייר הצייר תמונה קטנה אך יפה להפליא והציבה כך שיוכל לראותה במראה
קרא עוד

הנזיפה, העבודה והשכר

הנזיפה, העבודה והשכר "מעשה בילד יחיד להוריו אשר אביו אהבו, אולם התאמץ לטעת בו מידות של גברות, תבונה
קרא עוד

או. הנרי – על טפל ועיקר

או. הנרי – על טפל ועיקר עיון בשני סיפורים "גיבור" ו"פושע" נדמים להיות שני מונחים מוחלטים: "גיבור" ית
קרא עוד

פשע אטימות הלב

פשע אטימות הלב עיון בהבעיה לאנטון צ'כוב "אמצעים חמורים ביותר ננקטו לבל יתגלה ברבים סודה של משפחת אוס
קרא עוד

במקום שבו טחנות הצדק הופכות למטחנות כספים

במקום שבו טחנות הצדק הופכות למטחנות כספים עיון בהזיקנה1 לאנטון צ'כוב בעולם הדימויים המקצועיים "רופא"
קרא עוד