LinkedIn

Category

מאמרים

נסיכת הצפרדע

נסיכת הצפרדע "בימי קדם, כאשר המשאלות עדיין הועילו, חי מלך שכל בנותיו היו יפות אבל הצעירה הייתה יפה כ
קרא עוד

המבקר המוסרי

המבקר המוסרי "היה היה פעם צייר אמן. צייר הצייר תמונה קטנה אך יפה להפליא והציבה כך שיוכל לראותה במראה
קרא עוד

הנזיפה, העבודה והשכר

הנזיפה, העבודה והשכר "מעשה בילד יחיד להוריו אשר אביו אהבו, אולם התאמץ לטעת בו מידות של גברות, תבונה
קרא עוד

או. הנרי – על טפל ועיקר

או. הנרי – על טפל ועיקר עיון בשני סיפורים "גיבור" ו"פושע" נדמים להיות שני מונחים מוחלטים: "גיבור" ית
קרא עוד

פשע אטימות הלב

פשע אטימות הלב עיון בהבעיה לאנטון צ'כוב "אמצעים חמורים ביותר ננקטו לבל יתגלה ברבים סודה של משפחת אוס
קרא עוד