LinkedIn

Category

מאמרים

אחריות מוסרית

 אחריות מוסרית "נדמה שאין שאלה חשובה יותר בימינו מאשר שאלת האחריות. זו בעיקרה שאלה מוסרית, כלומר שוא
קרא עוד

מעגלים קשים

מעגלים קשים החיים בנויים ממעגליות חוזרת ונשנית של בעיות. דפוסי התנהגויות שאינם מתוקנים הופכים לתבנית
קרא עוד

נסיכת הצפרדע

נסיכת הצפרדע "בימי קדם, כאשר המשאלות עדיין הועילו, חי מלך שכל בנותיו היו יפות אבל הצעירה הייתה יפה כ
קרא עוד

המבקר המוסרי

המבקר המוסרי "היה היה פעם צייר אמן. צייר הצייר תמונה קטנה אך יפה להפליא והציבה כך שיוכל לראותה במראה
קרא עוד

הנזיפה, העבודה והשכר

הנזיפה, העבודה והשכר "מעשה בילד יחיד להוריו אשר אביו אהבו, אולם התאמץ לטעת בו מידות של גברות, תבונה
קרא עוד

או. הנרי – על טפל ועיקר

או. הנרי – על טפל ועיקר עיון בשני סיפורים "גיבור" ו"פושע" נדמים להיות שני מונחים מוחלטים: "גיבור" ית
קרא עוד